1. klasse

554 visninger
0 Comments

Hei! 

Det står på nettsiden at 1. klasse har førskolepedagogikk, men hva vil det si?

besvarte spørsmål

Hei, og takk for henvendelsen.

Første klasse på Steinerskolen har et opplegg basert på barnehagepedagogikk. Dette er unikt for steinerskolene i Norge og har bakgrunn i de pedagogiske prinsippene som ligger til grunn. I 1. klasse har elevene en hverdag som ligner på barnehagehverdagen, samtidig som det jobbes aktivt med å danne et klassemiljø. Hos oss bruker vi et helt år på å jobbe med overgangen mellom barnehage og skole. Leken har en sentral plass i det barnehagepedagogiske opplegget, sammen med motorikk og friluftsliv. På nettsiden vår ligger fagplanen til 1. klasse, og der kan dere lese om hvordan opplegget er organisert.

Endret status til publisert