Inntak på alle klassetrinn?

708 visninger
0 Comments

Hei!

Tar dere inn nye elever på alle klassetrinn forutsagt at det er ledig plass selvsagt?

besvarte spørsmål

Hei, og takk for henvendelsen!

Etter vårt inntaksreglement har vi inntak i 1.klasse, 5.klasse, 8.klasse og til videregående trinn fortløpende gjennom året.

besvarte spørsmål