Klassestørrelse

232 visninger
0 Comments

Hei, hei, hvor stor er klassene? 

besvarte spørsmål

Hei, og takk for henvendelsen.

Klassestørrelsen varierer fra ca. 15 elever til ca. 24 elever på grunnskolen.

besvarte spørsmål
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.