Tilpassing til individuelle behov

246 visninger
0 Comments

Dersom barnets læring tempo er raskere enn gjennomsnittet på noen områder, vil skolen tilpasse seg til det slik at barnet kan følge sitt eget tempo selv om det kan være raskere enn for andre? 

besvarte spørsmål

Hei.

For barna på Steinerskolen vil det til enhver tid være nok faglige utfordringer. Det er ikke mulig for elever å hoppe over klassetrinn, men det er mulig å fordype seg bredt innenfor ethvert emne.

besvarte spørsmål
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.