Bærekraft i praksis på steinerskolen

Steinerskolen er opptatt av økologi, omsorg for naturen og bevissthet/oppmerksomhet rundt klima og miljø gjennom læreplanen. Tanken om en sammenheng i naturen, og dermed også sammenheng mellom oss selv og naturen, kan aldri reduseres til et “fag”, selv om visse sider ved det dukker opp som egne undervisningsområder. Mer er det snakk om en fortløpende bestrebelse om […]

SPØKELSER PÅ SKOLEN! ÅRETS MOTSFEST 15.11.

STEINERHØYSKOLENS ETTER- OG VIDEREUTDANNING I STEINERPEDAGOGIKK TILBYS NÅ I STAVANGER!

SKOLEPENGER

Skolens driftsutgifter finansieres gjennom statstilskudd (85%), og foreldrebetaling (15%). Skolebetalingen er fordelt på 11 måneder pr skoleår, den første i august og den siste i juni. Styret fatter vedtak om satsene for neste skoleår på våren, endringer pleier ikke være store. Oppsigelse av skoleplass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for skolebetaling er 2 måneder regnet […]

DRAGEN BLE BESEIRET MED FORENTE KREFTER! MIKEALIFEIRING OG MOTSFEST 2018/19 PÅ SKOLEN

Godt påfyll før skolen startet: Forarbeidsdagene 2018 på Steinerskolen i Stavanger  

STEINERSKOLEN 100 ÅR – 2019!

I 2019 er det 100 år siden den første Waldorfskolen ble grunnlagt i Stuttgart av Rudolf Steiner, noen idealistiske lærere og mennesker som ville bli Steinerlærere, og ikke minst av foreldre som ville starte et utdanningsløp som skulle se hele mennesket.