SPØKELSER PÅ SKOLEN! ÅRETS MOTSFEST 15.11.

Vi har forstsatt ledige plasser på Videregående skole

På Steinerskolen får du studiespesialiserende programfag, kombinert med praktiske og kunstneriske fag som en del av pensum. Hos oss finner du engasjerte lærere som vil noe sammen med deg. Vi har rykte for å ha et godt og inkluderende miljø og et tett samarbeid mellom lærer og elev.

SKOLEPENGER

Skolens driftsutgifter finansieres gjennom statstilskudd (85%), og foreldrebetaling (15%). Skolebetalingen er fordelt på 11 måneder pr skoleår, den første i august og den siste i juni. Styret fatter vedtak om satsene for neste skoleår på våren, endringer pleier ikke være store. Oppsigelse av skoleplass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for skolebetaling er 2 måneder regnet […]

Ungdomsskole

DRAGEN BLE BESEIRET MED FORENTE KREFTER! MIKEALIFEIRING OG MOTSFEST 2018/19 PÅ SKOLEN

Godt påfyll før skolen startet: Forarbeidsdagene 2018 på Steinerskolen i Stavanger