Klar for verden! Bruk hele deg! Du kan søke direkte til videregående fortløpende.

På Steinerskolen videregående i Stavanger
tilbyr vi studiespesialiserende med
en allsidig fagkombinasjon.
Det betyr at du får f. eks. matte og naturfag
på programfagsnivå, kombinert
med kunstfag og drama.
Hos oss får du fordype deg i hvert enkelt
fag over en lengre periode.
Vi har et godt og inkluderende miljø og
du blir engasjert gjennom dialog
fremfor tunge lærebøker.
I stedet for eksamen har vi en
fordypningsoppgave. Du får fordype deg i
et selvvalgt tema – praktisk eller teoretisk –
gjennom et helt år. Denne gir deg øvelse i
akademisk og selvstendig arbeid, og blir
vurdert av ekstern sensor.
I dramaundervisningen får du erfaring
med å stå på scenen, og i kunstfagene
utvikler du ditt eget uttrykk.
Gjennom fokus på ungt entreprenørskap
og bærekraft blir du rustet for fremtiden.