Lærerne

«Å undervise i norsk på Steinerskolen er en givende oppgave! Norskfagets dannelsesoppdrag peker både bakover og fremover: Elevene skal bli kjent med vår kulturelle arv, og de skal settes i stand til å forholde seg vår moderne tids mylder av tekster i ulike sjangre og medier. Siden deler av faget er lagt opp som periodeundervisning får vi virkelig anledning til å gå i dybden på de temaene vi jobber med, særlig i litteraturundervisningen. Å nærlese litterære verk sammen med elevene fører ofte til nye innsikter, både for dem og for meg! Klasserommene på videregående trinn har god takhøyde, både bokstavelig og billedlig talt. Et trygt klassemiljø gir rom for å tenke høyt, utforske, stille spørsmål og reflektere selvstendig. Dette er viktige erfaringer å ta med seg ut i verden.»

Gunhild Abelsnes – lektor i norsk
Faglærer i norsk og religion

 

«Det er helt fantastisk å få undervise i historie! Gjennom å dypdykke i de ulike kulturepokene kan jeg ta elevene med på en reise i alt det som har vært før oss, og hvordan det har skjedd. Vi bruker mye tid på å diskutere og filosofere over hvorfor tingene skjer, lite faktapugging. Det er mye viktigere for meg at elevene har en forståelse av hvordan og hvorfor vi f.eks. får en verdenskrig, mer enn å vite nøyaktig når det skjedde. Gjennom de forskjellige fagene får de også møte samme problematikk fra historien og det gir en ekstra dybde til forståelse for alle fagene.»

Barbara Lien – Historiefag

 

«Det jeg synes er så flott ved å undervise naturfagene på steinerskolen er den fenomenologiske innfallsvinkelen. Fenomenologisk undervisning betyr at vi starter med et forsøk som tar for seg et fenomen fra naturen. For eksempel i fysikken kan vi gjennom et forsøk oppleve en av naturlovene før vi dekonstruerer, analyserer og beskriver det som foregikk logisk. På en slik måte kan vi selv gjenoppleve og beskrive lovene universet styres av, i stedet for å bare lese teoretisk hva som allerede har blitt fastslått. Det er spennende å selv gå i fotsporene til de store forskerne som kom før oss, og gjennom oppdagelsene oppleve den samme gleden over universets fine mekanismer.»

Aleksander Andersson – Matematikk og naturfag