Ny praksis for testing på ungdomsskoler

Fordi vaksinedekningen er økende og de med høyest risiko for å få alvorlig forløp er beskyttet, er det innført noen lettelser i karanteneordningen.
Smittekarantene kan i mange tilfeller erstattes av testing.

Ved påvist smitte på ungdomskolen vil den aktuelle klassen bli kontaktet og få informasjon om selvtesting og hvordan dette skal gjennomføres.
Testen som utføres er nasal hurtigtest og utføres på skolen. Prøvesvar vil komme innen 20 minutter, og ved negativt prøvesvar kan eleven gå tilbake til undervisningen.

Dersom det er helg når dere får informasjon om at eleven er nærkontakt, hentes hurtigtesten på teststasjonen slik at testen kan tas.
Ungdommene blir testet så fort som mulig dersom de er definert som nærkontakter til smittet på skolen.
Deretter tas ny test på dag 3 og dag 5 etter siste eksponering med smittet person.
Ved negativ test både på dag 3 og 5 er ungdommen ferdig med testregime.

Reservasjon mot selvtest på skolen
Dersom foreldre ønsker å reservere seg mot at eleven skal testes dersom denne er nærkontakt til smittet på skolen, må foreldre selv kontakte skolen.
Alternativ til selvtest er å hente test på teststasjon 3 eller bestille test på Helsenorge.no NB! Du kan ikke bestille hurtigtest på nett.

Testutstyr til elever som er definert som nærkontakter kan hentes på teststasjon 3 (Idrettshallen) fra kl. 8.00-15.00 eller 19.00-21.00 alle dager.
Barn eller unge som ikke gjennomfører et av de aktuelle testregimene skal gjennomføre smittekarantene i samsvar med forskriftens § 4.

Her er lenke til bruksanvisning.