Nyheter videregående

  • Vi har fortsatt ledige plasser i Vg1 og Vg2 - Studiespesialiserende programfag kombinert med praktiske og kunstneriske fag som en del av pensum på videregående.
  • En skole for fremtiden - Steinerskolen har som ideal at elevene skal kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarstagende til seg selv og sin omverden. Steinerskolens mål med oppdragelse til frihet betyr følgelig å kunne forholde seg både ansvarlig og kreativ nyskapende til livets etiske utfordringer.  
  • Ibsens Hedda Gabler av VG1 - Steinerskolen i Stavanger videregående 1 fremførte Henrik Ibsens HEDDA GABLER!   Steinerskolen i Stavanger videregående 1 fremførte Henrik Ibsens HEDDA GABLER! Torsdag, 01.11.2018 kl. 18.00 / Fredag 02.11.2018 kl. 19.00 Pris: voksen 50kr / barn under 10år: 30kr