Bærekraft og menneskerettigheter

Åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre. Det er utført aktsomhetsvurderinger i samsvar med virksomhetens størrelse, art konteksten og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har vurdert at det i enkelte bransjer i vår leverandørkjede kan være middels til høy risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder Kontorrekvisita, Elektronikk og IKT og Bygningsmaterialer.

Virksomheten benytter kun norske solide leverandører som har en anstendig organisering og er underlagt det samme regelverket som oss.

Vi jobber med å innhente dokumentasjon fra våre leverandører i risikoområdet som viser deres risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger og er trygge på at OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger er innarbeidet i deres arbeid i sine leverandørkjeder og vi anser risikoen knyttet til våre leverandører som lav.