Smittevern ved Steinerskolen

Skolen forholder seg til vedtak fra smittervernmyndighetene i Stavanger kommune. Lokale myndigheter kan ha strengere tiltak en FHI på noen områder. Dette gjelder i Stavanger kommune: https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus

Undervisningen organiseres iht trafikklysmodellen som ble utarbeidet av utdanningsdirektoratet. Skolen har egen beredskapsplan for smitterverntiltak. Skolen ledelse vurderer situasjonen og evaluerer iverksatte tiltak fortløpene.

Vi anbefaler foresatte å gjøre seg kjent med regjeringens koronainformasjon til foreldre med elever i barne- og ungdomsskole: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/

Vi observerer at ikke alle følger FHI sine anbefalinger. Vi oppfordrer dere på det sterkeste til å følge dem, spesielt når det gjelder retningslinjer for avstand og antall kontakter: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-kontakter/?term=&h=1

 

For å begrense smittefare må vi sørge for at syke personer ikke er på skolen eller SFO.

Disse elever skal ikke møte på skolen/SFO:

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Elever med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.

 • Elever eller ansatte som har bekreftet Covid-19
 • Elever eller ansatte som har nærkontakt/husstandsmedlem til en person med bekreftet Covid-19
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon

 

Elever kan og skal komme på skolen/SFO:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever komme tilbake når
  1. de har god allmenntilstand (Barneskole)
  2. de er symptomfrie (ungdomsskole, VG)
 • hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet Covid-19
 • elever med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne)
 • barn med rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt. (obs! gjelder kun Barneskole)
 • elever med restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon (f.eks rennende nese, sporadisk hoste), dersom allmenntilstanden er god og eleven er tilbake i sin vanlige form. (obs! gjelder kun Barneskole, eldre elever skal holde seg hjemme til de er symptomfrie)

 

Lenke til informasjon for foreldre om barn og koronavirus fra regjeringen.