Smitteverntiltak på skolen

Skolene er nå tilbake til normalen., dvs. ingen trafikklysmodell.

Dette er noen de viktigste endringene som gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10:

 Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.

  • Krav om bruk av munnbind oppheves.
  • Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.
  • Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.
  • Ikke krav til isolasjon.
  • Det er ikke lenger krav til isolasjon dersom du tester positivt. Voksne som er syke skal holde seg hjemme 4 døgn og til du har vært feberfri i 24 timer. Se over om råd og anbefalinger om hva du skal gjøre når du må være hjemme.
  • https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/testing-og-holde-seg-hjemme-sporsmal-og-svar/id2891647/#tocNode_
  • Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 dager gjelder ikke smittede barnehagebarn og skoleelever. De anbefales å holde seg hjemme når de er syke. Ved feber gjelder generelle råd om at barna skal ha vært feberfrie i 24 timer før de går på skolen og i barnehagen.

Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.

Syke personer skal ikke være på skolen/i barnehagen.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO.

Dette gjelder også vaksinerte. Følg gjeldende anbefaling for testing. Mer informasjon om dette finner du i: