Søknadsskjema for plass på Fritidshjemmet UKE 41 2021: 1. – 4. klasse

    Søknad om plass i SFO for høstferien

    Ønsker SFO for følgende dager UKE 41:

    Kan barnet gå hjem alene?