Søknadsskjema for plass på Fritidshjemmet UKE 41: 1. – 4. klasse

Søknad om plass i SFO for høstferien

Ønsker SFO for følgende dager UKE 41:

Kan barnet gå hjem alene?