Søknadsskjema SFO 2. – 4. klasse 2022-2023

  Søknadsfrist: 1. mai 2022
  Påmelding er bindende. Oppsigelse av SFO plass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for SFO betaling er 2 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned.


  Søknad om plass i sommer SFO

  Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 25 & 26 2022:

  Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 31 & 32 2022:

  For priser se: Skolepenger

  Kan barnet gå hjem alene?