Søknadsskjema til Fritidshjemmet 1. klasse 2021-2022

    Søknadsfrist: 23 april 2021

    Søknad om plass i sommer SFO

    Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 32 & 33:

    Kan barnet gå hjem alene?