Søknadsskjema SFO 2. – 4. klasse

 

Søknadsfrist: 1. april 2020


Søknad om plass i sommer SFO

Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 25 & 26:

Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 32 & 33:

Kan barnet gå hjem alene?