Søknadsskjema SFO 2. – 4. klasse

 


Søknad om plass i sommer SFO

Ønsker SFO for følgende dager UKE 25 & 26:

Ønsker SFO for følgende dager UKE 31, 32 & 33:


Kan barnet gå hjem alene?