Søknadsskjema SFO 2. – 4. klasse 2021-2022

 

    Søknadsfrist: 8. april 2021


    Søknad om plass i sommer SFO

    Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 25:

    Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 32 & 33:

    Kan barnet gå hjem alene?