Søknadsskjema SFO 2. – 4. klasse

 

    Søknadsfrist: 1. april 2020


    Søknad om plass i sommer SFO

    Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 25 & 26:

    Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 32 & 33:

    Kan barnet gå hjem alene?