Søknadsskjema SFO 1. klasse

    Søknadsfrist: 1 april 2020
    Søknad om plass i sommer SFO

    Ønsker SFO for følgende dager UKE 25 & 26: