Vaksinering av 12 og 15-åringer starter opp i uke 38

Stavanger kommune starter opp med vaksinering av 12 til 15-åringene i uke 38 . Det er i overkant 7000 ungdommer i alderen 12-15 år i Stavanger. Denne aldersgruppen skal kun ha èn dose fordi unge har god beskyttelse etter kun en dose koronavaksine. De får tilbud om Comirnaty fra BioNTech/Pfizer fordi denne vaksinen er godkjent ned til 12 år. Det er derfor kun de som har fylt 12 år som kan få vaksinen. Det holder ikke å være født i 2009.

Samtykke

12 til 15- åringene skal vaksineres i ForumExpo i uke 38 og 39. Barn under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte før de kan ta koronavaksine. Her finner dere  Samtykkeskjema.  Samtykkeskjemaet må vises fram i registreringen når barn kommer til vaksinering i hallen. Det blir sendt ut egen informasjon med praktiske detaljer knyttet til vaksineringen til alle foresatte til 12-15 åringer i starten av uke 37.

Beskytte mot alvorlig sykdom

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19. De fleste får få eller lite symptomer på sykdom. Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig å tilby denne aldersgruppen vaksine for å beskytte dem mot alvorlig sykdom. Unge har mange sosiale kontakter, noe som kan føre til stor smittespredning og i verste fall til at noen flere blir alvorlig syke og får alvorlige komplikasjoner av covid-19.

 

Informasjon om gjennomføring av vaksinering av 12 til 15-åringer

 

Alle 12 til 15- åringene i Stavanger kommune får tilbud om koronavaksinering i vaksinesenter Forum Expo i Ishockeyveien 11. Denne aldersgruppen må bestille time i ReMin, eller benytte seg av drop in ved vaksinesenteret. Det er mulig å bestille time fra og med fredag 17.9 til og med torsdag 30. 9.

Obs! Det er viktig at det ikke bestilles timer før fredag den 17/9 på grunn av tilgang på rett type vaksine.

Det vil være muligheter til å bestille tid både på dag- og kveldstid på hverdager og på dagtid på lørdager.

Hvis eleven skal ta vaksinen i skoletiden må skolen få beskjed.

Elever som har fått påvist korona med PCR-test skal ikke ta vaksine.

 

Bestilling av time:

Foresatte må booke time for egne barn.

Timen bestilles i Remin her: Stavanger kommune | ReMin

( https://timebestilling.remin.no/stavanger)

 

Samtykke 

Barn under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte før de kan ta koronavaksine. Her finner dere  Samtykkeskjema.

Samtykkeskjemaet må vises fram i registreringen når barn kommer til vaksinering i hallen.

 

Legitimasjon:

Ved oppmøte til vaksineringen må eleven ha ID med bilde. Hvis eleven ikke har ID med bilde må eleven ha en foresatt med som må vise ID med bilde.

 

Elever som fyller 12 år etter uke 39

Tilbudet om koronavaksinering gis til elever som har fylt 12 år. Det holder ikke å være født i 2009. Det vil bli mulig å bestille vaksine til elever når de har fylt 12 år ved vaksinekontoret i Torgveien 15C. Oversikt over timer i Torgveien for elever mellom 12 til 15 år vil bli synlig i Remin etter uke 39.

 

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19 til ungdom 12-15 år: Koronavaksine for ungdom 12-15 år – FHI

 

Andre vaksiner
Skolehelsetjenesten utsetter vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet for elever på ungdomsskolen og 7. klasse fra mandag 13. september til etter høstferien på grunn av koronavaksinering. Dette blir gjort fordi det skal være minst 1 ukes intervall mellom ulike typer vaksinene.