Oversikt over fag på videregående trinn på Steinerskolen i Stavanger: 

 

Fellesfag

Årstimer

Uketimer

Norsk

392

14

Historie

140

5

Samfunnsfag

84

3

Religion

56

2

Matte 2 + landmåling

224

8

Naturfag 1

168

6

Engelsk

140

5

2. fremmedspråk- Spansk

224

8

Kroppsøving

168

6

Sum Fellesfag:

1596

57

Praktisk kunstneriske fag I:

 Visuell kunstform I + Musikk dans og drama

140

10

Praktisk kunstneriske fag II:

Visuell kunstform II + teaterensemble

140

10

Sum Praktisk kunstneriske fag I+II

280

20

Programfag:

 

 

Matte

140

5

Naturfag 2

112

4

Engelsk

140

5

Årsoppgave

280

10

Sum Programfag

672

24

Kunst og estetikk I og II  

280

10

Sum alle fag

2828

111