VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER I 1. KLASSE, 1. OG 2. VIDEREGÅENDE FOR SKOLEÅRET 2018-19

SKAL DU BEGYNNE I 1. KLASSE I 2018-19?

Et år i frihet, i lek, barndommens kongeår. Et år til å bli kjent med seg selv, med klassekameratene, med naturen og årsløpet.

Første klasse på Steinerskolen er et unikt tilbud. Et tilbud der barn får være barn ett år til, uten lærepress og forventninger, der leken er barnets arbeid og det viktigste i løpet av skoledagen. Et år til modning for videre skolegang med barnehagepedagogikk og barnehagepedagoger.

Interessert?

Ta kontakt! Vi har fortsatt ledige plasser i neste skoleårs klasse. Bruk søknadsskjema på nettsidene.

Årsplanen vår beskriver mer om hvordan vi jobber. Den ligger tilgjengelig i PDF form i fanen 1. klasse.

 

SKAL DU BEGYNNE PÅ VIDEREGÅENDE I 2018-19?

På Steinerskolen får du studiespesialiserende programfag, kombinert med praktiske og kunstneriske fag som en del av pensum.

Hos oss finner du engasjerte lærere som vil noe sammen med deg. Vi har rykte for å ha et godt og inkluderende miljø og et tett samarbeid mellom lærer og elev.

I utgangspunktet har vi lite fokus på karakterer, men det betyr ikke at du ikke får vurdering! Under hele skolegangen får du løpende og grundig vurdering av ditt arbeid og din innsats, i tillegg til terminkarakterer.

Ved endt skolegang får alle våre elever et fullverdig vitnemål med karakterer. Det gjør deg klar for videre studier og ikke minst for verden!

Interessert?

Søk her

 

TROLLDOMSAKADEMIET

LØRDAG 28. APRIL KL 12:00 – SØNDAG 29. APRIL KL 17:30
Arrangeres på Steinerskolen i Stavanger

Bli med til vår fantastiske og magiske verden der du kan lære spennende trylleformler, forsvare deg mot svartekunster, og møte mange nye venner!

Sted: Steinerskolen Stavanger. Max 60 plasser, hvorav 30 overnattingsplasser

Pris en av dagene, inkl. mat: kr 599,-  (389,- Steinerskole elev)
Pris begge dager, inkl mat, uten overnatting: kr 999,-  (649,- Steinerskole elev)
Pris begge dager, inkl mat og overnatting: 1150,-  (749,- Steinerskole elev)

E-post: anders@tidsreiser.no

Facebook: Trolldomsakademiet i Stavanger

Du kan finne utfyllende informasjon om Trolldomsakademiet under fanen Til foreldre

 

 

 

Kontakt

Telefon: 51 82 84 00
post@stavanger-steinerskolen.no 

Skolevollen 19
4017 Stavanger

Åpningstider: 09:00 – 15:00

Administrasjon:
Daglig leder: Annika Martens
Økonomi: Britt Undheim Eltervaag

Fritidshjemmet

Telefontid fra klokken 12:15
51 82 84 21
469 49 523 (ikke SMS)

Helsesøster

Helsesøsters kontor på Hillevåg helsestasjon: 51 50 76 70
Helsesøsters kontor på skolen:
51 82 84 22

Skype: 51 50 72 73

E-post: nespedal@stavanger.kommune.no