Vi har fortsatt ledige plasser i Vg1 og Vg2: Studiespesialiserende programfag kombinert med praktiske og kunstneriske fag som en del av pensum på videregående.

DYBDELÆRING UTEN LÆREBØKER – SPENNENDE UNDERVISNINGSFORMER

MILJØ OG BÆREKRAFT – SMÅ KLASSER – TETT FAGLIG OPPFØLGING

Oversikt over timetall

Hos oss finner du engasjerte lærere som vil noe sammen med deg.  

Vi er kjent for å ha et godt og inkluderende miljø og tett samarbeid mellom lærer og elev. 

Under hele skolegangen får du løpende og grundig vurdering av ditt arbeid og din innsats, i tillegg til terminkarakterer. 

Ved endt skolegang får alle våre elever et fullverdig vitnemål med karakterer. Det gjør deg klar for videre studier og ikke minst for verden! 

EN SKOLE FOR FREMTIDEN

Steinerskolen har som ideal at elevene skal kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarstagende til seg selv og sin omverden. Steinerskolens mål med oppdragelse til frihet betyr følgelig å kunne forholde seg både ansvarlig og kreativ nyskapende til livets etiske utfordringer.  
Les mer

UNGT ENTREPRENØRSKAP PÅ STEINERSKOLEN I STAVANGER SIN VIDEREGÅENDE II

Ungt Entreprenørskap har som hovedmål å bygge og styrke entreprenørskapskompetanse hos elever og studenter. Formålet dekker både læring for entreprenørskap og læring gjennom entreprenørskap. Gjennom trening, erfaring og refleksjon vil personlige egenskaper som initiativ, selvtillit, risikovilje og motivasjon for læring bli utviklet.
Les mer

DRAMA / SKUESPILL på VIDEREGÅENDE

Hos oss avslutter du i Vg 3 skoleåret med en større dramaoppsetning. Gjennom ulike drama-øvelser får du arbeide frem din kapasitet og mulighet i forhold til å kunne uttrykke deg på en scene.      
Les mer

IBSENS HEDDA GABLER AV VG1

Steinerskolen i Stavanger videregående 1 fremførte Henrik Ibsens HEDDA GABLER!

Les mer

KOM DEG UT! ØKOLOGI I PRAKSIS PÅ STEINERSKOLEN

Les mer

GRØNNERE SKOLE FOR Å FÅ NED KLIMAUTSLIPP!

Steinerskolen i Stavanger har satt seg som mål å bli en enda grønnere skole! NÅ ER VI KLIMAPARTNER ROGALAND og har begynt med ordningen hjemjobbhjem!

Les mer

STEINERHØYSKOLENS ETTER- OG VIDEREUTDANNING I STEINERPEDAGOGIKK TILBYS NÅ I STAVANGER!

Les mer

STEINERSKOLEN 100 ÅR – 2019!

I 2019 er det 100 år siden den første Waldorfskolen ble grunnlagt i Stuttgart av Rudolf Steiner, noen idealistiske lærere og mennesker som ville bli Steinerlærere, og ikke minst av foreldre som ville starte et utdanningsløp som skulle se hele mennesket.

Les mer