RESERVASJON VED UTDELING AV JODTABLETTER VED EN ATOMULYKKE

Som følge av avklaringer statsforvalteren har fått hos helsedirektoratet er skjemaet for innhenting av samtykke ved utdeling av jod ved en atomulykke blitt revidert. Endringen innebærer en praksis med passivt samtykke for de som ønsker at barnet skal få jod-tabletter, og dermed ber vi kun foreldre som ikke samtykker om å signere/opplyse om dette.  

Stavanger kommune har opplyst at skoler som allerede har sendt ut «gammelt skjema» bruker dette skjemaet.  For foresatte som har returnert skjema til meg, så er alt i orden. De foresatte som enda ikke har returnert skjemaet og som IKKE ønsker at deres barn skal få jodtabletter må returnere det nye skjemaet.   

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt. 

Informasjon om jodtabletter på flere språk - DSA

1. Klasse 2022/2023

Vi jobber med vårt klimaregnskap

Les mer

Skolehagefilmer med Bjarne om kompost, jorddekke, såing og pallekarmer

Les mer

Å utvikle sine evner og talenter – En skole for fremtiden

Les mer

Grunnlegg din egen bedrift: Ungt entreprenørskap i Vg2

Les mer

Aktuelt

Vi jobber med vårt klimaregnskap

Vi er klimapartner Rogaland. Se på vår klimaregnskap. Prosjekter og tiltak er i gang for å få klimabelastningen ned.
Les mer