Er det flere parallell klasser?

Vi har bare en klasse per trinn, så det er dessverre ikke mulig hos oss.

Ledig plass 5 klasse

Hei, Du må nesten søke plass via nettsiden vår, så kan inntakskontoret svare på om det er ledige plasser i klassen.  Du søker her: https://www.steinerskolen-stavanger.no/soknadsskjema/soknadsskjema-for-grunnskole/

Ledig plass 5 klasse

Hei, Du må sende inn en søknad til inntakskontoret, så kan de svare deg. Du søker her: https://www.steinerskolen-stavanger.no/soknadsskjema/soknadsskjema-for-grunnskole/ Her kan du lese inntaksreglementet for grunnskolen: https://www.steinerskolen-stavanger.no/inntaksreglement-for-grunnskolen-2/

7 klasse

Vi har bare inntak i 1., 5. og 8. klasse. Inntak i andre klasser kan bare tilbys til: tidligere elever som flytter tilbake etter utenbysopphold elever som kommer flyttende fra andre Steinerskoler barn av medarbeidere barn av medarbeidere i Steinerbarnehager barn som har søsken på skolen (grunnskole). Unntak kan også gjøres ved behov for styrkning […]

Barn med spesielle behov

Hei takk for spørsmål. Dette er et ganske omfattende og spesifikt spørsmål. Vi tror at det ville være mer hensiktsmessig å ha en direkte samtale rundt dette. Ta gjerne kontakt med undertegnede. Vennlig hilsen Hege og Johannes

Tilrettelegging

Hei takk for spørsmål. Det kommer helt an på behovet barnet har. Vi tilrettelegger både organisatorisk og metodisk innenfor det vi tematisk sett arbeider med på klassenivå. Skolehverdagen er veldig forutsigbar og rytmisk og barnet kan støtte seg på dette. Vennlig hilsen Hege og Johannes

typisk dag 1. klasse

Hei Sigmund! Takk for spørsmålet. Dagen i 1. klasse er ca slik som dette: 8-9.30 frilek, spill og tegning 9.30 samling med tema for dagen, sanger, eventyr og samtale tilknyttet årstiden eller tema vi har oppe i klassen. Ringlek med bevegelse og sang, rim regler osv. 10.30 turdag mandag og onsdag (turen varer til kl […]

Klassestørrelse

Hei Geir. Størrelsene på klassene våre varierer etter hvor mange elever som søker seg inn hos oss hvert år. Vi ønsker å ha rundt 20-25 elever i hver klasse på grunnskolen. Mvh Emily, trinnleder Ungdomstrinn

Bøker/pensum

Elevene starter med å bøker som de arbeider med i zoologi i 5. klasse, men vi lager små arbeidsbøker til dem med norskoppgaver i 4. klasse. Du kan lese mer om steinerpedagogikken og våre utviklingsmotiver for klassetrinnene i lenken nedenfor. Trinn for trinn  

Religion

Religionsundervisningen begynner fra 2. klasse med 1 time i uken. Her fortelles legender med mer fra hele verden. Samt sosiale spørsmål, vennskap og hvordan man har det godt sammen.