Vi har fortsatt ledige plasser for 1. klasse på grunnskolen 2019/20!

Et år i frihet, i lek, barndommens kongeår. Et år til å bli kjent med seg selv, med klassekameratene, med naturen og årsløpet.

Første klasse på Steinerskolen er et unikt tilbud. Et tilbud der barn får være barn ett år til, uten lærepress og forventninger, der leken er barnets arbeid og det viktigste i løpet av skoledagen. Et år til modning for videre skolegang med  førskolepedagogikk og steinerpedagoger.

Interessert?

Ta kontakt! Vi har fortsatt ledige plasser i neste skoleårs klasse. Bruk søknadsskjema på nettsidene.

I årsplanen vår står det mer om hvordan vi jobber. Den ligger tilgjengelig i PDF-form i fanen 1. klasse.

Kategori: Grunnskolen