Undervisningsform

  • Muntlig formidlingsform
  • Fordypning
  • Selvstendige arbeider
  • Engasjerte og kompetente lærere

 

Her på Steinerskolen er vi opptatt av å utvikle hele mennesket. Dette gjør vi ved å arbeide både teoretisk, praktisk og kunstnerisk hver dag. Skoledagen er organisert i tre hovedområder: hovedfag, øvingsfag og praktisk-kunstneriske fag.

Om morgenen gis det periodeundervisning i et fag over tre uker, f.eks. samfunnsfag, musikkhistorie, historie, litteratur, naturfag, osv. Dett gjør det mulig for elevene å gå i dybden på et tema. Vi bruker sjeldent lærerbøker, men gir undervisningen som forelesninger. Mye av tiden diskuterer vi, og vi prøver sammen å være nysgjerrige på hva det er som ligger til grunn for det vi hører om, ser eller opplever i undervisningen.

Videre har vi timeundervisning i øvingsfag som norsk, matematikk, engelsk, andre fremmedspråk, kroppsøving. På slutten av dagen har vi håndverksfag og andre kunstneriske fag. Drama og teater undervises i både perioder og som prosjekt.

Timeplanen har både periodeundervisning og fordypningsoppgaver, og dette mener vi legger til rette for dybdelæring og overblikk. Da vi ikke har vanlig eksamen kan elevene konsentrere seg i hvert og ett emne av gangen i stedet for å pugge mot en stor prøve. Du får med andre ord ro til å gå inn i fagene og danne dine egne meninger.

Årsoppgaven:

Eksamensfri? Hvordan er det mulig? På Steinerskolen får elevene både tallkarakterer og generell studiekompetanse etter bestått videregående løp. Istedenfor tradisjonell eksamen velger elevene å jobbe med en fordypningsoppgave i et selvvalgt tema gjennom et helt år. Her får man fordype seg i et fritt emne og jobbe frem en oppgave med god veiledning fra lærerne.

Handelsblokader, matematiske gåter, språkbruk i offentlig sektor, økologisk landbruk, jazzkomposisjon, bunadssøm, båtbygging og teaterproduksjon er bare noen av temaene vi har hatt på oppgavene gjennom året. Man kan velge neste hva som helst, det er bare fantasien som setter begrensninger!

Engasjerte og kompetente lærere

Steinerskolen har et godt og trygt læringsmiljø. Vi har relativt små klasser og tett faglig oppfølging. Lærerne er engasjerte og faglig dyktige, og de er opptatt av elevenes faglige og personlige utvikling. Her er det tett samarbeid mellom lærer og elev.