Vi jobber med vårt klimaregnskap

Vi er klimapartner Rogaland. Se på vår klimaregnskap. Prosjekter og tiltak er i gang for å få klimabelastningen ned.

Som dere ser hadde skolen i 2018 en klimabelastning på 71 tonn CO2 ekvivalenter. Fargene viser at de fordeler seg på energikjøp, transport/reise og tjenestekjøp. Vi har ikke andre skolebedrifter å sammen likne med for øyeblikket – det hadde vært et interessant målepunkt, f.eks. per elev. Mer info kommer!