Fritidshjemmet

Fritidfshjem - Aktiviteter - Steinerskolen

Fritidshjemmet er Steinerskolens SFO-tilbud, og her går det barn fra 1.-4. klasse. Fritidshjemmet holder til i klasserommene til 2. og 3. klasse i ” Jordbærene” og bruker også andre rom i dette bygget. Vi er et tilbud for barna etter skoletid og legger stor vekt på å få til hjemlig atmosfære med tilgjengelige voksne som barna er trygge på.

Vi legger til rette for lek og utfoldelse, da den frie leken er veldig viktig i vår pedagogikk. Her får barnet bruke fantasien og kreativiteten sin sammen med andre barn. Vårt mål er at de skal lære å omgås andre mennesker og oppleve trygt samhold med andre barn og voksne. Vi ønsker at barna skal øve empati og respekt for hverandre.

Fritidfshjem - Aktiviteter - Steinerskolen
Fritidshjem – Aktiviteter – Steinerskolen

Gjennom gode rytmer og rutiner i hverdagen skaper vi trygghet og forutsigbarhet. Vi serverer variert mat, i størst mulig grad basert på økologiske råvarer. Vi er mye ute i skolens nære omgivelser. Her skjer magiske lekestunder rundt bekken med sitt vann og i skolehagen med sine muligheter. Fritidshjemmet følger skoleruten, men har ekstra åpent i sommer- og høstferien.