Fritidshjemmet

Fritidfshjem - Aktiviteter - Steinerskolen

Fritidshjemmet er Steinerskolens SFO-tilbud, og her går det barn fra 1.-4. klasse. Fritidshjemmet holder til i klasserommene til 2. og 3. klasse i » Jordbærene» og bruker også andre rom i dette bygget. 1. klasse SFO holder til  på «Blåmann», her er gjerder og trygge omgivelser for de minste. Vi er et tilbud for barna etter skoletid og legger stor vekt på å få til hjemlig atmosfære med tilgjengelige voksne som barna er trygge på.

Vi legger til rette for lek og utfoldelse, da den frie leken er veldig viktig i vår pedagogikk. Her får barnet bruke fantasien og kreativiteten sin sammen med andre barn. Vårt mål er at de skal lære å omgås andre mennesker og oppleve trygt samhold med andre barn og voksne. Vi ønsker at barna skal øve empati og respekt for hverandre.

Fritidfshjem - Aktiviteter - Steinerskolen
Fritidfshjem – Aktiviteter – Steinerskolen

Gjennom gode rytmer og rutiner i hverdagen skaper vi trygghet og forutsigbarhet. Vi serverer et varmt vegetarisk måltid stort sett hver dag, i størst mulig grad basert på økologiske råvarer. Vi er mye ute i skolens nære omgivelser. Her skjer magiske lekestunder rundt bekken med sitt vann og i skolehagen med sine muligheter. Fritidshjemmet følger skoleruten, men har ekstra åpent i sommer- og høstferien.

 

Pedagogisk leder Linda Haaland