LEDIGE STILLINGER

DRAMALÆRER

Vi har ledig en 50 % stilling som dramalærer fra neste år. Undervisningen er med elever i 9., 10., 1. videregående og 3. videregående og kjøres i 3 – 6 ukers perioder i løpet av skoleåret.

Det er ønskelig med faglærerutdannelse eller relevant erfaring innen drama eller teaterfag. Utdanning eller erfaring innen Steinerpedagogikk er ønskelig, men ikke et krav. Interesse for Steinerpedagogikk er en betingelse. Nye lærere som kanskje ikke har så mye kjennskap til vår pedagogikk vil bli tilbudt opplæring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby en stilling der du får jobbe i et kreativ miljø, med en fin og variert elevgruppe med utfordrende og spennende oppgaver i et utviklet felleskap.

Lønn etter Steinerskolens lønnsavtale.

Tiltredelse 01.08.2018

Søknadsfrist 15.06.2018

Politiattest må fremvises ved tiltredelse.

Kontaktperson: Annika Martens
telefon 51 82 84 00

Søknad sendes til: post@stavanger-steinerskolen.no  og merkes «dramalærer».

 

MUSIKKLÆRER

Vi har ledig en stilling som musikklærer fra neste skoleår i en 30 % stilling. Undervisningen vil være på mellom- og ungdomstrinn.

Utdanning eller erfaring innen Steinerpedagogikk er ønskelig, men ikke et krav. Interesse for Steinerpedagogikk er en betingelse. Nye lærere som kanskje ikke har så mye kjennskap til vår pedagogikk vil bli tilbudt opplæring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkeren må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Daglig arbeidstid vil variere, men holdes innenfor undervisningstiden på skolen.

Vi kan tilby en meningsfull arbeidsdag med spennende og utfordrende oppgaver. Lønn etter Steinerskolens lønnsavtale. Tiltredelse 01.08.2018.

Politiattest må fremvises ved tiltredelse.

Søknadsfrist 15.06.2018.

Kontaktperson: Annika Martens
telefon 51 82 84 00

Søknad sendes til: post@stavanger-steinerskolen.no  og merkes «musikklærer».

 

MATEMATIKK- OG NATURFAGSLÆRER

Steinerskolen i Stavanger søker en matematikk- og naturfagslærer som er godkjent for undervisning på ungdoms- og videregående trinn. Utdanning eller erfaring innen Steinerpedagogikk er ønskelig, men ikke et krav. Interesse for Steinerpedagogikk er en betingelse. Nye lærere som kanskje ikke har så mye kjennskap til vår pedagogikk vil bli tilbudt opplæring. I tillegg til kvalifikasjoner og erfaring vil personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Å jobbe som lærer på Steinerskolen er en spennende og utfordrende stilling. Fagplanene våre er godkjent og tilpasset Steinerpedagogikk. For øvrig vil du jobbe i team med lærerne på de aktuelle trinnene. Vi har et godt tverrfaglig team og du får jobbe med et arbeidsfelt hvor du kan bruke kompetansen din på en kreativ måte med utfordringer du kan vokse på.

Lønn er etter Steinerskolens lønnsavtale.
Stillingsprosent 100 %.
Tiltredelse 01.08.2018.

Er du interessert? Send oss en søknad og din CV innen 21 mai 2018

Kontaktperson: Annika Martens
Søknad sendes til: post@stavanger-steinerskolen.no

 

MILJØARBEIDER

1 års vikariat i ca. 50%, med mulighet for forlengelse og økning i stillingsstørrelse.

Vi søker etter en ansvarsfull og positiv ny medarbeider.

Stillingen innebærer variert arbeid i skolen og med enkeltelever med spesielle behov. Du må være trygg og robust i voksenrollen, kunne jobbe selvstendig men også samarbeide med andre. Du må være målrettet, strukturert, humørfylt og bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø. Det legges stor vekt på egnethet samt erfaring med å jobbe med elever innen autismespekteret. Du må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Interesse for Steinerpedagogikk er en forutsetning, veiledning vil bli gitt.

Daglig arbeidstid vil variere, men holdes innenfor undervisningstid på skolen. Stillingen følger skoleruten.

Tiltredelse 1 august 2018.

Vi kan tilby en meningsfull arbeidsdag med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et til tider hektisk miljø. Det daglige arbeidet vil inneholde oppgaver hvor du kan bruke kompetansen din på en kreativ måte med utfordringer du kan vokse på.

Søknader ønskes tilsendt snarest og vil bli vurdert fortløpende. Politiattest må fremvises ved tiltredelse.

For mer informasjon om skolen se våre nettsider: www.stavanger.steinerskolen.no

Kontaktperson: Tove Kristin Seierstad/Anna Elena Sæland
telefon 51 82 84 04/ 406 76 721

Søknad sendes til: post@stavanger-steinerskolen.no  og merkes «miljøarbeider».

 

Generelt om skolen:
Steinerskolen i Stavanger har om lag 240 elever fordelt på grunn- og videregående skole. I vårt kollegium på ca 50 årsverk og totalt rundt 70 ansatte. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Kristianlyst, ca 4 km sør for Stavanger Sentrum. Med 10 minutters gange fra nærmeste togstasjon og enda kortere avstand fra nærmeste busstopp er det lett å finne frem. Skolen kan by på økologisk kantine med salg av mat og drikkevarer for både elever og lærere. Da den er plassert i skolens foajé har den blitt et naturlig samlingssted i friminuttene. Skolen har i tillegg en SFO som er åpen hver dag fra kl 12:00 – 16:30 som et tilbud for elever fra 1. til 4. kl.  I nabobygget finner du Steinerbarnehagen Bukkene Bruse, der Steinerskolens ansattes barn er prioritert for inntak.

Kollegiets form:
Som i de fleste andre Steinerskoler møtes kollegiet hver torsdag til møte. Der planlegger vi, diskuterer pedagogikk og driver studie- og kunstnerisk arbeid. De første to timene deler vi oss inn i barnetrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn. Her tar en opp saker som gjelder for det aktuelle trinnet, og også her blir det som regel tid til studie og/eller kunstnerisk arbeid.
Pedagogisk Forum er skolens øverste pedagogiske organ med rektor som leder. De organiserer og leder kollegiemøtene, samt organiserer det pedagogiske arbeidet i sin helhet. Pedagogisk Forum behandler alle prinsipielle pedagogiske spørsmål og tar i samarbeid med rektor avgjørelser og beslutninger.

Litt om skolens organisasjon:
Skolen er en stiftelse som ledes av et styre med medlemmer både fra foreldre og lærere. Rektor arbeider tett sammen med Pedagogisk Forum og kollegiet for øvrig.