LEDIGE STILLINGER

Steinerskolen har for øyeblikket ingen ledige stillinger, men vi er alltid på utkikk etter nye medarbeidere.

Vi ønsker særlig personer med Steinerpedagogisk bakgrunn eller interesse for Steinerpedagogikk.

Send oss gjerne en søknad med CV og kopi av dine papirer til soknad@stavanger-steinerskolen.no.

 

 

Generelt om skolen:
Steinerskolen i Stavanger har om lag 240 elever fordelt på grunn- og videregående skole. I vårt kollegium på ca 50 årsverk og totalt rundt 70 ansatte. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Kristianlyst, ca 4 km sør for Stavanger Sentrum. Med 10 minutters gange fra nærmeste togstasjon og enda kortere avstand fra nærmeste busstopp er det lett å finne frem. Skolen kan by på økologisk kantine med salg av mat og drikkevarer for både elever og lærere. Da den er plassert i skolens foajé har den blitt et naturlig samlingssted i friminuttene. Skolen har i tillegg en SFO som er åpen hver dag fra kl 12:00 – 16:30 som et tilbud for elever fra 1. til 4. kl.  I nabobygget finner du Steinerbarnehagen Bukkene Bruse, der Steinerskolens ansattes barn er prioritert for inntak.

Kollegiets form:
Som i de fleste andre Steinerskoler møtes kollegiet hver torsdag til møte. Der planlegger vi, diskuterer pedagogikk og driver studie- og kunstnerisk arbeid. De første to timene deler vi oss inn i barnetrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn. Her tar en opp saker som gjelder for det aktuelle trinnet, og også her blir det som regel tid til studie og/eller kunstnerisk arbeid.
Pedagogisk Forum er skolens øverste pedagogiske organ med rektor som leder. De organiserer og leder kollegiemøtene, samt organiserer det pedagogiske arbeidet i sin helhet. Pedagogisk Forum behandler alle prinsipielle pedagogiske spørsmål og tar i samarbeid med rektor avgjørelser og beslutninger.

Litt om skolens organisasjon:
Skolen er en stiftelse som ledes av et styre med medlemmer både fra foreldre og lærere. Rektor arbeider tett sammen med Pedagogisk Forum og kollegiet for øvrig.