LEDIGE STILLINGER

Vi søker:

 • Eurytmilærer 100% fast stilling
 • Naturfaglærer 50 – 60% fast stilling

Stillingsstørrelse kan være avhengig av kandidatens kompetanse.

Kvalifikasjoner:

 • Fagkompetanse og erfaring innen faget
 • Utdannelse innen steinerpedagogikk eller annen godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå
 • Interesse for Steinerpedagogikk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

 • Klasselærer til 2 klasse 80 – 100% fast stilling fra august 2021

Kvalifikasjoner:

 • Faglig kompetanse til å undervise på barnetrinnet
 • Utdannelse innen steinerpedagogikk
 • Interesse for Steinerpedagogikk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjerne erfaring med klasseledelse

 

Vi tilbyr

 • Arbeid i et kreativt miljø
 • Undervisning i små grupper
 • Mulighet til praksislærerutdanning gjennom LiP ( https://www.lehrerbildung-praxis.de/ )
 • Attraktiv pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Flere sosiale arrangementer for ansatte
 • Lønn etter Steinerskolens lønnsavtale
 • Subsidiert SFO plass
 • Fri skoleplass

Skolebygningene ligger i naturskjønne omgivelser på Kristianslyst, ved siden av Steinerbarnehagen som har 4 avdelinger. Det er kort avstand til både tog og buss. Skolens kantine tilbyr økologisk mat og drikke til både elever og lærere. For mer informasjon om skolen se våre nettsider www.steinerskolen-stavanger.no

Politiattest må fremvises ved tiltredelse.

 

Søknadsfrist: snarest, søkere vurderes fortløpende

Tiltredelse: snarest eller fra 01.08.2020

Søknad sendes til: soknad@stavanger-steinerskolen.no

Kontaktperson ved spørsmål om stillingen: Agnes Augustyn, agnes.augustyn@stavanger-steinerskolen.no

 

 

STEINERSKOLEN I STAVANGER SØKER EURYTMILÆRER

Steinerskolen i Stavanger er en veletablert skole både på grunnskole- og videregåendenivå, med om lag 250 elever og over 60 ansatte. Vi er en stiftelse som ledes av et styre med både foreldre og lærere som medlemmer.

Vi tilbyr utdanning basert på steinerpedagogikk som er en anerkjent og stadig mer populær pedagogisk retning. Med våre egne godkjente læreplaner skiller vi oss vesentlig fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Lærerne våre er opptatt av elevens helhetlige utvikling. Gjennom tverrfaglig undervisning utvikler vi barnet til den beste utgaven av seg selv. Vi ønsker at elevene beholder nysgjerrighet og viljen til å fullføre, at de kan sette seg inn i forskjellige problemstillinger og ha gode samarbeidsevner.

Vi søker Eurytmilærer til en 100% fast stilling fra august 2019. Stillingsstørrelse avhenger av kandidatens kompetanse.

Kvalifikasjoner:

 • Fagkompetanse innen eurytmi, gjerne også innen helseeurytmi og med praksislærer utdanning (for eksempel gjennom LiP)
 • Utdannelse innen steinerpedagogikk eller praktisk-pedagogisk utdanning eller godkjent undervisningskompetanse
 • Erfaring innen eurytmiundervisning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Arbeid i et kreativt miljø
 • Undervisning i små grupper
 • Mulighet for å undervise som heleeurytmist
 • Mulighet til praksislærerutdanning gjennom LiP ( https://www.lehrerbildung-praxis.de/ )
 • Attraktiv pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Flere sosiale arrangementer for ansatte
 • Lønn etter Steinerskolens lønnsavtale
 • Subsidiert SFO plass
 • Gratis skoleplass

Skolebygningene ligger i naturskjønne omgivelser på Kristianslyst, ved siden av Steinerbarnehagen med 4 avdelinger og med kort avstand fra både tog og buss. Skolens kantine tilbyr økologisk mat og drikke til både elever og lærere. For mer informasjon om skolen se våre nettsider: http://www.steinerskolen-stavanger.no

Politiattest må fremvises ved tiltredelse.

Søknadsfrist: snarest, søkere vurderes fortløpende

Tiltredelse: snarest

Søknad sendes til: soknad@stavanger-steinerskolen.no og merkes «eurytmilærer».

Kontaktperson ved spørsmål om stillingen: Agnes Augustyn, agnes.augustyn@stavanger-steinerskolen.no

 

English version below:

 

The Steiner School i Stavanger (Norway) seek an eurythmy teacher for a 100% permanent position from August 2019. The percentage depends on the candidate’s competence.

The Steiner School in Stavanger is a well-established school both at primary and secondary level, with about 250 students and over 60 employees. We offer an education based on Rudolf Steiner pedagogy, which is a recognized and increasingly popular educational direction. With our own approved curriculum, we differ significantly from other educational institutions in Norway. Our teachers focus on the student’s holistic development.

The school is located in scenic surroundings, next to the Steiner kindergarten and within a short distance to both trains and buses. The school’s cafeteria offers organic food to both students and teachers.

Stavanger is the third largest city in Norway with 130 000 residents. The town is located in a coastal landscape bordering the sea and the fjord.

For more information about the school, see our website: www.steinerskolen-stavanger.no

 

Qualifications:

– proficiency within eurythmy, preferably also proficiency within eurythmy therapy and with a tutorial education

– pedagogical education

– experience in eurytmy teaching

– good communication and collaboration skills

– criminal record certificate must be in place prior to employment.

 

We offer:

– Work in a creative environment

– teaching in small groups

– Possibility to take tutorial education at LiP (https://www.lehrerbildung-praxis.de/)

– Attractive pension scheme in the Government Pension Fund

– health insurance, accident and disability insurance

– Social events for employees

– Salary according to the Steiner school salary agreement

– Subsidized SFO (after-school daycare)

– No tuition fees for employees children

Interested candidates are invited to send a letter of interest and resume to soknad@stavanger-steinerskolen.no asap.

If you have any questions in regards to the position, please contact Agnes Augustyn, agnes.augustyn@stavanger-steinerskolen.no