LEDIGE STILLINGER

KLASSELÆRER TIL BARNESKOLEN

Vi søker klasselærer til barneskolen for skoleåret 2019/2020. Stillingen er et ettårig vikariat.

Vi ønsker oss en engasjert lærer med steinerpedagogisk utdannelse. Lærere uten steinerpedagogisk utdannelse, men med erfaring og/eller interesse og vilje til å gå inn i vår skoles pedagogikk, er hjertelig velkommen til å søke!

Vi kan tilby en velorganisert og velrenommert steinerskole med solide tradisjoner innen håndverk, musikk og eurytmi, tett oppfølging fra pedagogisk leder, gode lønns- og arbeidsvilkår, og gode kollegaer!

Søknadsfrist 30 mars 2019.

Vil du vite mer om stillingene ta kontakt med Annika Martens, E-post: annika.martens@stavanger-steinerskolen.no

 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i Steinerpedagogikk fra RSH, og/eller annen tilsvarende utdanning med bred erfaring fra steinerpedagogisk arbeid. Andre med godkjent lærerutdanning kan også bli vurdert. Det forutsettes vilje til etterutdanning i steinerpedagogikk.
 • Oppdatert og interessert i utviklingen innen steinerpedagogikk
 • Personlig egnethet vektlegges

Forutsetning for ansettelse er godkjent lærerutdannelse.

 

Egenskaper

 • Evne til å danne et godt læringsmiljø
 • God evne til å danne trygge relasjoner med elever, foresatte og kollegaer.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Vise handlekraft og evne til å igangsette og sluttføre prosjekter
 • Være målrettet
 • Ha faglige ambisjoner

 

Vi tilbyr

 • 100% stilling
 • Spennende jobb i en skole i stor utvikling
 • Inspirerende, engasjerte og faglig sterkt kollegium og arbeidsmiljø
 • Kontinuerlig kompetanseutvikling
 • Pensjon gjennom Statens Pensjonskasse
 • Individuelt tilpasset fadderordning
 • Lønn etter avtale
 • IA bedrift
 • Fri skoleplass for egne barn

 

 

Generelt om skolen:
Steinerskolen i Stavanger har om lag 240 elever fordelt på grunn- og videregående skole. I vårt kollegium på ca 50 årsverk og totalt rundt 70 ansatte. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Kristianlyst, ca 4 km sør for Stavanger Sentrum. Med 10 minutters gange fra nærmeste togstasjon og enda kortere avstand fra nærmeste busstopp er det lett å finne frem. Skolen kan by på økologisk kantine med salg av mat og drikkevarer for både elever og lærere. Da den er plassert i skolens foajé har den blitt et naturlig samlingssted i friminuttene. Skolen har i tillegg en SFO som er åpen hver dag fra kl 12:00 – 16:30 som et tilbud for elever fra 1. til 4. kl.  I nabobygget finner du Steinerbarnehagen Bukkene Bruse, der Steinerskolens ansattes barn er prioritert for inntak.

Kollegiets form:
Som i de fleste andre Steinerskoler møtes kollegiet hver torsdag til møte. Der planlegger vi, diskuterer pedagogikk og driver studie- og kunstnerisk arbeid. De første to timene deler vi oss inn i barnetrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn. Her tar en opp saker som gjelder for det aktuelle trinnet, og også her blir det som regel tid til studie og/eller kunstnerisk arbeid.
Pedagogisk Forum er skolens øverste pedagogiske organ med rektor som leder. De organiserer og leder kollegiemøtene, samt organiserer det pedagogiske arbeidet i sin helhet. Pedagogisk Forum behandler alle prinsipielle pedagogiske spørsmål og tar i samarbeid med rektor avgjørelser og beslutninger.

Litt om skolens organisasjon:
Skolen er en stiftelse som ledes av et styre med medlemmer både fra foreldre og lærere. Rektor arbeider tett sammen med Pedagogisk Forum og kollegiet for øvrig.