LEDIGE STILLINGER

NORSKLÆRER OG KLASSESTYRER

Steinerskolen i Stavanger søker en norsklærer som er godkjent for undervisning på ungdoms- og videregående trinn. Utdanning eller erfaring innen Steinerpedagogikk er ønskelig, men ikke et krav. Interesse for Steinerpedagogikk er en betingelse. Nye lærere som kanskje ikke har så mye kjennskap til vår pedagogikk vil bli tilbudt opplæring. Stillingen inkluderer også klassestyreransvar for 2. videregående.

Stillingen vil bli tilpasset til eventuell søker og vil være på mellom 85 og 100%. Deler av stillingen (17%) vil være et vikariat for nåværende skoleår. Tiltredelse 1. januar 2018.

Å jobbe som norsklærer er en spennende og utfordrende stilling. Steinerskolen er godkjent etter egne fagplaner. Du vil få en erfaren fadder som kan veilede og komme med gode råd. Faddertimen vil bli timeplanfestet og være på minimum én time i uken. For øvrig vil du jobbe i team med lærerne på det aktuelle trinnet.

Vi har et godt tverrfaglig team og du får jobbe med et arbeidsfelt hvor du kan bruke kompetansen din på en kreativ måte med utfordringer du kan vokse på.

Lønn er etter Steinerskolens lønnsavtale.

Er du interessert? Send oss en søknad og din CV innen 08.12.2017

Kontaktperson: Annika Martens
Søknad sendes til: post@stavanger-steinerskolen.no

Generelt om skolen:
Steinerskolen i Stavanger har om lag 240 elever fordelt på grunn- og videregående skole. I vårt kollegium på ca 50 årsverk og totalt rundt 70 ansatte. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Kristianlyst, ca 4 km sør for Stavanger Sentrum. Med 10 minutters gange fra nærmeste togstasjon og enda kortere avstand fra nærmeste busstopp er det lett å finne frem. Skolen kan by på økologisk kantine med salg av mat og drikkevarer for både elever og lærere. Da den er plassert i skolens foajé har den blitt et naturlig samlingssted i friminuttene. Skolen har i tillegg en SFO som er åpen hver dag fra kl 12:00 – 16:30 som et tilbud for elever fra 1. til 4. kl.  I nabobygget finner du Steinerbarnehagen Bukkene Bruse, der Steinerskolens ansattes barn er prioritert for inntak.

Kollegiets form
Som i de fleste andre Steinerskoler møtes kollegiet hver torsdag til møte. Der planlegger vi, diskuterer pedagogikk og driver studie- og kunstnerisk arbeid. De første to timene deler vi oss inn i barnetrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn. Her tar en opp saker for det aktuelle trinnet, også her blir det som regel tid til studie og/eller kunstnerisk arbeid.
Pedagogisk Forum er skolens øverste pedagogiske organ med rektor som leder. De organiserer og leder kollegiemøtene, samt organiserer det pedagogiske arbeidet i sin helhet. Pedagogisk Forum behandler alle prinsipielle pedagogiske spørsmål og tar i samarbeid med rektor avgjørelser og beslutninger.

Litt om skolens organisasjon:
Skolen er en stiftelse som ledes av et styre med medlemmer både fra foresatte og lærere. Rektor arbeider tett sammen med Pedagogisk Forum og kollegiet for øvrig.