Månedsfester

Månedsfestene har en lang tradisjon på steinerskolene. Her samles hele skolen jevnlig i en stor sal for å vise hverandre var hver klasse har lært i form av dikt, sang, musikk, rim og regler.