Mikaeli

I steinerskolene verden over er det rytmiske prinsipp en viktig del av vår pedagogikk. Det gjentagende, det rytmisk tilbakevendende, som vi også ser i naturen og i våre omgivelser, bygger en trygghet som vi mener danner det beste grunnlaget for læring.

I skolen finner vi små og store rytmer. Et eksempel er den tredelte hovedfagstimen, hver dag, hele skoleåret gjennom. Hovedsfagtimens tredeling gir næring ikke bare til tanke, men også til følelse og vilje. At dagsrytmen blir god er viktig.

Gjennom årsrytmene markerer vi månedenes gang, der klassene gjerne møtes og viser hverandre ting fra undervisningen, det være seg skuespill, resitasjon, eurytmi eller sang. Så årstidsfestene, hvor vi markerer jul, påske, sommer og Mikaeli.

I disse tider forberedes det intenst til Mikaelifeiring på skolen vår, høstens store begivenhet som finner sted 29. september. Hele skolen er i sving, store som små.

St.Mikaelsmarkeringen har opphav i en europeisk kristen tradisjon, og feirer Mikaels kamp og seier over dragen. Festen skal minne oss på menneskets indre lyskraft og gi det mot til å beseire mørke krefter.

Legenden forteller om erkeengelen Mikaels kamp over dragen, hvordan han beseirer den og kaster den ut av himmelen. Fra middelalderen oppstår historien om ridder Georg og dragen. Det er han som befrir kongsdatteren fra dragens fangenskap, og dreper den med sin lanse.

Ridderens kamp på jorden og erkeengelen St. Mikaels kamp i himmelen, er verdifulle menneskelige egenskaper. Begge heltene utstråler mot og tankeklarhet, egenskaper som må til for å overvinne egoisme, feighet og usannhet. Vi må alle kjempe for rettferdighet, og mot all urettferdighet, selv om det ikke rammer oss selv. Det ytre bildet av ridderens seier med lanse og sverd, kan ses på som menneskets indre kamp mot dragen hos seg selv. Dragen dukker opp i mange skikkelser, som fravær av vilje og bedøvelse av handlekraft og mot. Man blir lett værende i det konforme, at man ikke involverer seg, blir passive og bryr seg lite om verden rundt.

På vår skole setter vi hvert år opp «Dragekampen», et spill om Mikael og dragen som stammer fra middelalderen. Hele skolen er med; småklassene og deler av ungdomstrinnet og videregående resiterer, 6. klasse med sine røde kapper er riddere som beseirer dragen og befrir prinsessen. En videregående klasse tar på seg drageham og snor seg gjennom ild og røyk i skolegården. Elever fra ungdomstrinnet sørger for mektige klanger og rytmer, som skaper et stemningsfullt bakteppe til kampen. Når dragen er beseiret avsluttes kampen med felles sang:

Sankt Mikael himmelske helt
Send til oss di kraft og styrke
I våre hjerter
I våre hjerter
Bannlys vår feighet
Styrk vårt mot
Utslett vår angst.
Gi oss som skjold din kraft
I ditt vesen.
St. Mikael himmelske helt
Send til oss din kraft og styrke
I våre hjerter
I våre hjerter.

Etterpå venter god dragesuppe og lekkert, velsmakende brød. Elevene har tatt med seg en frukt eller en grønnsak hver, og på den måten kombinerer vi St.Mikaelsfeiring og høsttakkefest. Høsttakkefest har røtter langt tilbake, der menneskene takket jorden og det de kunne høste av den. Derfor er dette en ekstra påminnelse om hvor viktig det er at vi alle bidrar til å bevare naturen og jorden vår.

Videre byr dagen på motsløype for andre og tredje klasse arrangert av 8. klasse. Leker og utfordringer i skolegården, og for videregående trinn kan også feiringen avsluttes med et foredrag eller prosjekt som er knyttet til et samfunnsaktuelt tema.

Viljen blir synlig i dagene før; det resiteres, synges, bakes, kokes, ryddes og pyntes. Tidlig på morgenen før det ringer, vil den som kommer til skolen møte blide elever og lærere som deler ut frukt, blafrende røde og oransje tøylengder fra brua, klanger og røyk fra de mange bålene som tennes opp.

Det er en frydefull og stor fest, og ofte ser vi tidligere elever komme for å mimre, og det gleder oss. Festen setter spor og minner oss på at vi må være virkende og villende mennesker i verden.

Tilslutt et Mikaelidikt av Frode Barkved som 4. klasse resiterer i disse dager:

Mikaelibønn
Når natten faller på min seng
Og over hus og hytter,
Da rider over himmeleng
En stjernekranset rytter.

Det er St. Mikael så god
Som stjernesverdet løfter
Mot dragen som med skarpe klo
Spyr flammer mens den snøfter.

Så sving ditt sverd St.Mikael
Til solen tenner dagen!
Og la meg i din strid ta del,
Og overvinne dragen.

Du erkeengel Mikael
Som kjemper hele tiden;
Må motet leve i min sjel
Når jeg drar ut i striden.

 

 

Steinerpedagog Kjerstin Barkved