Saksliste til Årsmøte FAU/SAR

Torsdag 8. juni 2023, klokken 19:00 – 21:00
Sted: Kantinen, Steinerskolen i Stavanger

Agenda

  1. Godkjenne innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og personer til å underskrive protokoll.
  3. Godkjenne Steinerskolen i Stavanger FAU sin årsmelding for skoleåret 2022/23
  4. Godkjenne Steinerskolen i Stavanger FAU sitt regnskap for 2022
  5. Innkomne saker

Saksdokumenter i forbindelse med årsmøtet blir gjort tilgjengelig på skolens nettside senest en uke før årsmøtet.

Saksliste
Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og sakslisten

Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og personer til å underskrive protokoll.

Sak 3: Vedta Steinerskolen i Stavanger FAU sin årsmelding for skoleåret 2022/23
Forslag til vedtak: Årsmeldingen for skoleåret 2022/23 godkjennes

Sak 4: Godkjenne Steinerskolen i Stavanger FAU sitt regnskap for 2022.
Forslag til vedtak: Regnskapet for 2022 godkjennes. Bilag kan forelegges ved henvendelse til kasserer

Sak 5: Innkomne saker

  • Markedsføring og rekruttering til Videregående trinn ved Steinerskolen i Stavanger
  • Endring av FAUs vedtekt. Det er tidligere via FAU, innkommet et forslag om å legge ned SAR og erstatte dette av komiteer. Skal dette gjøres må SAR/FAUs vedtekter endres, og endringene må godkjennes av 2/3 flertall av de fremmøtte:  Alle foreldre, lærere, ansatte, elevrådsmedlemmer har stemmerett.