Innkalling og saksliste til Årsmøte FAU/SAR

Torsdag 13. juni 2024, klokken 19:00 – 20:30
Sted: Kantinen, Steinerskolen i Stavanger

Agenda

  1. Godkjenne innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og personer til å underskrive protokoll.
  3. Vedta Steinerskolen i Stavanger FAU sin årsmelding for skoleåret 2023/2024.
  4. Godkjenne Steinerskolen i Stavanger FAU sitt regnskap for 2023.
  5. Diskusjonssak: Forvalte FAUs overskudd.
  6. Informasjon fra Steinerskolens foreldreforbund.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkalling og sakslisten

Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og personer til å underskrive protokoll.

Sak 3: Vedta Steinerskolen i Stavanger FAU sin årsmelding for skoleåret 2023/24
Årsmeldingene er vedlagt.
Forslag til vedtak:
Årsmeldingen for skoleåret 2023/24 godkjennes

Sak 4: Godkjenne Steinerskolen i Stavanger FAU sitt regnskap for 2023.
Regnskapet er vedlagt
Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2023 godkjennes.
Bilag kan forelegges ved henvendelse til kasserer

Sak 5: Diskusjonssak: Forvalte FAUs overskudd
FAU har et overskudd utover det som trengs til å arrangere julemarkedet for 2024.
FAU ønsker en diskusjon rundt om og hva disse pengene kan brukes til på en god
måte.

Sak 6: Informasjon fra Steinerskolens foreldreforbund