Skifte av skole

Steinerskolens videregående trinn har en annen timefordeling av fagene enn den offentlige skolen. Det totale antallet timer er det samme som ved andre videregående skoler, men timene er fordelt annerledes i løpet av de tre årene. Utdanningsløpet for fagene er en gjennomgående undervisning og standpunktskarakterer gis når du har fullført Vg3.

Det betyr til tider at det kan være vanskelig å skifte til en annen skole etter at du har begynt et utdanningsløp her hos oss.

Ønsker elever å bytte skole etter 1. videregående, må man være klar over at det er opp til mottakerskolen om man tar elevene inn. Det samme gjelder om Steinerskolen får søkere til 2. videregående. Da er det rektor som avgjør om eleven er kvalifisert til å begynne hos oss.

Vi tar ikke inn nye elever i 3. videregående.