SKOLEPENGER

Skolens driftsutgifter finansieres gjennom statstilskudd (85%), og foreldrebetaling (15%). Skolebetalingen er fordelt på 11 måneder pr skoleår, den første i august og den siste i juni. Styret fatter vedtak om satsene for neste skoleår på våren, endringer pleier ikke være store.Oppsigelse av skoleplass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for skolebetaling er 2 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned. Det kan søkes opp til 50% reduksjon i skolebidraget. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kontoret.
Satser per måned for skoleåret 2021-2022
1 barn BT 2.205,-
1 barn UT 2.600,-
1 barn VG 2.400,-
2 barn BT 3.610,-
2 barn UT 4.400,-
2 barn VG 4.000,-
1 barn BT/1 barn UT 4.005,-
1 barn BT/1 barn VG 3.805,-
1 barn UT/1 barn VG 4.200,-
Matpenger 1 klasse 300,-

Dersom en familie har flere enn to elever på skolen samtidig, vil det bare bli fakturert skolebidrag for de to eldste. Søskenmoderasjon gis for yngste barn.

 

Satser per måned for skolefritidsordningen skoleåret 2021-2022

SFO vil ha samme sats som inneværende skoleår.

Det betales for 11 måneder i året.

Full plass 2.650,-
Matpenger 2-4 klasse 400,-
Matpenger 1. klasse SFO 200,-