SKOLEPENGER

Skolens driftsutgifter finansieres gjennom statstilskudd (85%), og foreldrebetaling (15%). Skolebetalingen er fordelt på 11 måneder pr skoleår, den første i august og den siste i juni. Styret fatter vedtak om satsene for neste skoleår på våren, endringer pleier ikke være store.Oppsigelse av skoleplass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for skolebetaling er 2 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned. Det kan søkes opp til 50% reduksjon i skolebidraget. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kontoret.

 

Satser skoleåret 2018-2019

Antall barn Sats
1 barn BT: 2155
1 barn UT: 2477
1 barn VG: 2227
2 barn BT: 3436
2 barn UT: 3982
2 barn VG 3582
1 barn BT/1 barn UT: 3759
1 barn BT/1 barn VG 3509
1 barn UT/1 barn VG 3832

 

Det beregnes ikke skolebidrag for flere enn to barn. Søskenmoderasjon gis for yngste barn