Skolepenger

Skolens driftsutgifter finansieres gjennom statstilskudd (85%), og foreldrebetaling (15%). Skolebetalingen er fordelt på 11 måneder pr skoleår, den første i august og den siste i juni. Styret fatter vedtak om satsene for neste skoleår på våren, endringer pleier ikke være store.Oppsigelse av skoleplass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for skolebetaling er 2 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned. Det kan søkes opp til 50% reduksjon i skolebidraget. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kontoret.
Satser per måned for skoleåret 2023-2024
Antall barn Sats
1 barn BT: 2.600,-
1 barn UT: 2.900,-
1 barn VG: 2.500,-
2 barn BT: 4.400,-
2 barn UT: 5.000,-
2 barn VG 4.200,-
1 barn BT/1 barn UT: 4.700,-
1 barn BT/1 barn VG 4.300,-
1 barn UT/1 barn VG 4.600,-
Matpenger 1. klasse 300,-

 

Søskenmoderasjon er kr 800,- og gis for yngste barn. Dersom en familie har flere enn to elever på skolen samtidig, vil det bare bli fakturert for de to eldste.

 

Satser per måned for skolefritidsordningen 2. – 4. klasse for skoleåret 2023-2024

Det betales for 11 måneder i året. Åpningstider SFO 13:00 – 16:30

Full plass 2.650,-
Matpenger 2. – 4. klasse 400,-

 

Satser per måned for skolefritidsordningen 2. – 4. klasse for skoleåret 2024-2025

Det betales for 11 måneder i året. Åpningstider SFO 13:00 – 16:30

Full plass 2.750,-
Matpenger 2. – 4. klasse 400,-