SKOLEPENGER

Skolens driftsutgifter finansieres gjennom statstilskudd (85%), og foreldrebetaling (15%). Skolebetalingen er fordelt på 11 måneder pr skoleår, den første i august og den siste i juni. Styret fatter vedtak om satsene for neste skoleår på våren, endringer pleier ikke være store.Oppsigelse av skoleplass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for skolebetaling er 2 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned. Det kan søkes opp til 50% reduksjon i skolebidraget. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kontoret.
Satser per måned for skoleåret 2019-2020
1 barn BT 2.205,-
1barn UT 2.527,-
1 barn VG 2.277,-
2 barn BT 3.536,-
2 barn UT 4.082,-
2 barn VG 3.682,-
1 barn BT/1 barn UT 3.859,-
1 barn BT/1 barn VG 3.609,-
1 barn UT/1 barn VG 3.932,-
Matpenger 1 klasse 300,-

Det beregnes ikke skolebidrag for flere enn to barn. Søskenmoderasjon gis for yngste barn.

 

Satser per måned for skolefritidsordningen skoleåret 2019-2020

SFO vil ha samme sats som inneværende skoleår.

Det betales for 11 måneder i året.

Full plass 2.500,-
Matpenger 2-4 klasse 400,-
Matpenger 1. klasse SFO 200,-