SKOLEPENGER

Skolens driftsutgifter finansieres gjennom statstilskudd (85%), og foreldrebetaling (15%). Skolebetalingen er fordelt på 11 måneder pr skoleår, den første i august og den siste i juni. Styret fatter vedtak om satsene for neste skoleår på våren, endringer pleier ikke være store. Oppsigelse av skoleplass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for skolebetaling er 2 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned. Det kan søkes opp til 50% reduksjon i skolebidraget. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kontoret.

Satser per måned for skoleåret 2022-2023

1 barn BT 2.400,-
1 barn UT 2.800,-
1 barn VG 2.400,-
2 barn BT 4.000,-
2 barn UT 4.800,-
2 barn VG 4.000,-
1 barn BT/1 barn UT 4.400,-
1 barn BT/1 barn VG 4.000,-
1 barn UT/1 barn VG 4.400,-
Matpenger 1 klasse 300,-

Søskenmoderasjon er kr 800,- og gis for yngste barn. Dersom en familie har flere enn to elever på skolen samtidig, vil det bare bli fakturert skolebidrag for de to eldste.

 

Satser per måned for skolefritidsordningen 2. – 4. klasse for skoleåret 2022-2023

Det betales for 11 måneder i året. Åpningstider SFO 13:00 – 16:30.

Full plass 2.650,-
Matpenger 2-4 klasse 400,-

Pris for SFO i ferien er kr 250,- per dag, hvis du har flere barn samtidig så er det kr 200,- fra barn nummer 2.

Sommer SFO for skoleåret 2022-2023 åpner 1. august.

 

Satser per måned for skolefritidsordningen 1. klasse for skoleåret 2022-2023

For elever i 1. klasse vil vi kunne søke om tilskudd til å dekke inntil 12 timer i uken i skoleuken. Det betyr endrede priser for 1. klasse SFO.

Plass månedspris matpenger
100% 833,- 400,-
80% 303,- 320,-
60% 0 240,-
40% 0 160,-
20% 0 80,-

Vi kan søke tilskudd for et skoleår om gangen med frist 1. september. Det kan derfor være vanskelig å endre plass størrelse underveis i året.

Pris for SFO i ferien er kr 250,- per dag, hvis du har flere barn samtidig så er det kr 200,- fra barn nummer 2.

Sommer SFO for skoleåret 2022-2023 åpner 1. august.