Søknadsskjema for plass på Fritidshjemmet 1. klasse 2024-2025

  Opp til 12 timer per uke i løpet av skoleåret 2024-2025 dekkes av tilskudd fra Udir (matpenger vil komme i tillegg).
  Prisene for SFO finner dere i inntil 12 timer gratis SFO på 1., 2. og 3. trinn. Det ligger i menyvalget under søknadsskjemaet.

  Søknadsfrist: 1. mai 2024
  Påmelding er bindende. Oppsigelse av SFO plass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for SFO betaling er 2 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned.


  Ønsker SFO for følgende dager:

  For priser se: Skolepenger

  Kan barnet gå hjem alene?