Søknadsskjema SFO 2. – 4. klasse 2023-2024

  Søknadsfrist: 1. mai 2023
  Påmelding er bindende. Oppsigelse av SFO plass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for SFO betaling er 2 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned.


  Søknad om plass i sommer SFO

  Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 26 2023:

  Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 31, 32 & 33 2023:

  For priser se: Skolepenger

  Kan barnet gå hjem alene?