Søknadsskjema for grunnskole

    Les gjennom inntaksreglementet. Hvis du søker på bakgrunn av unntak, velg annet for klassetrinn hvis klassen du søker for ikke er med i nedtrekkslisten.


    Fødselsdato:






    ..................