Helsesykepleier

Har du bekymringer rundt ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt med Steinerskolen sin helsesykepleier Eline Mydland.

Kontortid

Mandag – fredag 08:15 – 14:00

Tlf: 51 50 71 24

E-post: eline.mydland@stavanger.kommune.no

Send gjerne forespørsler per e-post, men minner om at sensitiv informasjon ikke skal inkluderes.

Det vil bli satt av dager til vaksinering og gitt tilbud om undervisning som ligger i skolehelsetjenestens standardprogram.

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen.

De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Ved sykdom kontaktes fastlege.

Ved behov kan dere kontakte:
Hillevåg helsestasjon Telefon: 51 50 76 70, Gartnerveien 41, 4016 Stavanger
Åpningstid: Mandag til onsdag og fredag: 08 – 15 Torsdag: 08 – 11:30
E-post adresse (kun timebestilling): hillevag.helsestasjon@stavanger.kommune.no

 

Tilbud:

Hillevåg helsestasjon tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.