Videregående trinn

Klar for verden!

Ønsker du en spennende og variert skolehverdag? Der fordypning og kreativitet erstatter eksamensjag og puggepress?

Vil du gå på en videregående skole som også er opptatt av å utvikle deg som menneske? Du får generell studiekompetanse og kan søke videre utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler.

Nettside for videregående