Videregående trinn

Mer info om Videregående Steinerskole i Stavanger finner du på egen nettside.

Nettside for videregående

 

Klar for verden!

På Steinerskolen videregående i Stavanger tilbyr vi studiespesialiserende med en allsidig fagkombinasjon. Det betyr at du får f.eks. matte og naturfag på programfagsnivå, kombinert med kunstfag og drama.

Hos oss får du fordype deg i hvert enkeltfag over en lenger periode. Vi har et godt og inkluderende miljø ogdu blir engasjert gjennom dialog fremfor tunge lærebøker I stedet for ekamen har vi en fordypningsoppgave. Du får fordype deg i et selvvalgt tema – praktisk eller teoretisk – gjennom et helt år. Denne gir deg øvelse i akademiskog selvstendig arbeid, og blir vurdert av ekstern sensor.

I dramaundervisningen får du erfaring med å stå på scenen og i kunstfagene skaper du ditt eget uttrykk. Gjennom fokus på ungt entreprenørskap og bærekraft blir du rustet for fremtiden.

Siden 1992 har Steinerskolen tilbudt videregående utdannelse. Hos oss finner du engasjerte lærere som vil noe sammen med deg. Vi er kjent for å ha et godt og inkluderende miljø og tett samarbeid mellom lærer og elev.

I utgangspunktet har vi lite fokus på karakterer, men det betyr ikke at du ikke får vurdering! Under hele skolegangen får du løpende og grundig vurdering av ditt arbeid og din innsats, i tillegg til terminkarakterer.

Ved endt skolegang får alle våre elever et fullverdig vitnemål med karakterer. Det gjør deg klar for videre studier og ikke minst for verden!

Forenklet Oversikt over timetall