Anleggsarbeid ved Vannassen

Stavanger kommune skal i gang med å rehabilitere demningene på Vannassen, og i den forbindelse vil store deler av området rundt Vannassen bli stengt av med anleggsgjerder. Plenen for hvor disse anleggsgjerdene kommer vises under med svart stiplet strek.

 

*Det blir satt opp anleggsgjerder i neste uke, som vil stenge av store deler av turområdet. Merk at de nye grå stiene som vises på kartet ikke er etablert, men skal etter planen etableres tidlig i anleggsarbeidene. Det vil derfor ikke være mulig å gå rundt Vannassen på turveier i starten av anleggsarbeidene – før en får etablert de nye stiene. Det blir satt opp skilt med alternative ruter, når turveiene blir stengt av anleggsgjerdene.

Det står mer informasjon om prosjektet på følgende link:

https://www.stavanger.kommune.no/bolig-og-bygg/byggeprosjekter-ny/rehabilitering-av-demningen-damanlegget-i-vannassen/