Anleggsarbeid ved Vannassen

  • Kommunen renoverer nå de to demningene (damanlegget) i Vannassen på Åsen.
  • Anleggsarbeidet startet i november 2023, og skal etter planen vare i et drøyt år.
  • Sentrale deler av friområdet Vannassen erdessverre være stengt mens arbeidet pågår.
  • Vannverkstjernet er nedtappet fra november 2023 til mai 2024, og blir så gradvis fylt opp igjen med naturlig tilsig av vann.

Dere kan lese mer om prosjektet her:

https://www.stavanger.kommune.no/bolig-og-bygg/byggeprosjekter-ny/rehabilitering-av-demningen-damanlegget-i-vannassen/