Ungdataundersøkelse 2019

Ungdata er et spørrebasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida. I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra ungdataundersøkelsen som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever i Stavanger kommune våren 2019. I lenkene nedenfor kan du se resultatene av denne undersøkelsen.

Ungdomstrinn ungdataundersokelse-for-stavanger-2019

VG ungdataundersokelse-for-stavanger-2019