Inntil 12 timer gratis SFO på 1., 2. og 3. trinn

Tilskuddsordningen er utvidet høsten 2024-2025 til også å gjelde for elever på 3. trinn.

Vi kan søke tilskudd for et skoleår om gangen med frist 1. september. Det vil ikke være mulig å få tilskudd for elever som begynner senere, eller som i utgangspunktet ikke har meldt seg på SFO, men som etter hvert ønsker å benytte seg av de 12 gratis uketimene.

Åpningstiden i SFO er 17,5 timer pr uke og det tilbys 20, 40, 60, 80 eller 100% plass i SFO. For elever i 1. og 2. klasse vil det ikke bli fakturert for plass under 80%. Matpenger vil bli fakturert som en prosent etter oppholdstid.

Styret har valgt å holde foreldrebetalingen på SFO på samme nivå som i inneværende skoleår. En 100% plass vil koste kr 2.650,- + kr 400,-pr mnd. i 11 måneder i året, og gjelder for SFO i etter skoletid.

Prisene for 1. og 2 klasse for 2023-2024 vil dermed være:

Plass Månedspris Matpenger
100% 833,- 400,-
80% 303,- 320,-
60% 0 240,-
40% 0 160,-
20% 0 80,-

Prisene for 1., 2. & 3. klasse for 2024-2025 vil dermed være:

Plass Månedspris Matpenger
100% 865,- 400,-
80% 315,- 320,-
60% 0 240,-
40% 0 160,-
20% 0 80,-

Ferie SFO

Dersom en har behov for SFO i skolens fridager, har vi et heldagstilbud etter skoleslutt i juni, før skolestart i august for 2. til 4. klasse og mandag til onsdag i skolens høstferie. Her er det egen bindende påmelding.

Feriedager forhånds faktureres med kr 250,- pr dag inkludert matpenger. Det gis søskenmoderasjon med kr 50,- fra og med barn nr. 2.

Vi minner også om reduksjonsordning for familier med svak økonomi. Skolen kan søke om tilskudd for å kompensere for at foreldrebetalingen for en SFO plass maksimalt skal utgjøre 6% av husholdets samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Dette må søkes om på eget skjema. Dere finner søknadsskjema for dette her.