9. klasse

Ide og innhold 9. klasse

Elevene står nå midt oppe i en utvikling der følelser, tanker og idealer individualiseres, vender seg innover og danner et indre sjelerom som lukkes av for dirkete innsyn fra omverdenen.

Det som kommer til syne, i ord og handlinger, er ikke alltid et pålitelig uttrykk for det som rører seg i det indre.

Fra sine lærere forventer og trenger elevene humor, forståelse, tro på den gode hensikt og utviklingspotensialet hos den enkelte, sammen med normativ, kultiverende fasthet og utfordrende oppgaver. Mye kraft vender seg innover i den enkeltes bestrebelse på å føle og forstå seg selv.

Undervisningen må gi rom for emner og innhold som gir mulighet for gjenkjennelse av egen situasjon, Samtidig må en søke å unngå en ensidigintrospeksjon, og undervisningen må utfordre elevenes evne og behov for medfølelse og medforståelse av sin egen omverden. Elevene kan etablere et nytt forhold til språket, er personlig – følelseskraftig og tankemessig – bevisst forhold.

Mange blir tausere enn før, noen mer ordrike, noen bruker språket tilsynelatende helt uoverveid, mens andre veier sine egne ord på gullvekt, de fleste veier andres ord likeså, Tiden er kommet for å betrakt språket utenfra.