8. klasse

Ide og innhold 8. klasse

Elevene står nå overfor en forvandling både i seg selv og i forhold til sine omgivelser. Det kan oppleves som et oppbrudd fra ”den gamle verden” uten å ha et gyldig kart som viser veien til målet, til egn holdepunkter og idealer.

Sterke følelser av tilslutning og avvisning og sterke ord for både små og store ting kan leve i klassen. I undervisningen blir denne utviklingsfasen møtt med å sette tiden for dristige oppbrudd og nyutvinninger i sentrum, men også tiden for å søke nye idealer ut fra det klassiske ideer.

De store oppdagelser, renessansen og reformasjonen står sentralt i historieundervisningen, på samme måte som utviklingen fra geosentrisk til heliosentrisk verdensbilde i astronomien. Kjemien viser grunnleggende trekk ved ”forvandlingens lov” gjennom forbrenningsforsøk.

Enkeltmenneskers dristighet, utholdenhet og evne til å overvinne vanskeligheter blir vektlagt, uten å underslå at fordums helter var barn av sin tid.