Steinerskoleforbundet

Steinerskoleforbundet – Kunnskap i sammenheng

Steinerskoleforbundet er et samarbeidsorgan for landets 34 steinerskoler og arbeider med å fremme skolenes saker overfor politikere, utdanningssektoren og offentlighet. Vår fremste oppgave ligger i å sikre skolenes rett til å drive steinerskole etter privatskoleloven. Steinerpedagogikken er en anerkjent pedagogisk retning.

Forbundet er ansvarlig for Steinerskolens læreplaner, godkjenning av nye steinerskoler og er et rådgivende organ for landets ulike steinerskoler. I tillegg arbeider forbundet som et bindeledd mellom skolene, slik at god pedagogikk, nye ideer og erfaring fra de ulike skolene deles og kommer alle elever til gode. Vi arrangerer kurs på etterspørsel og store fellesprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

Lenke til Steinerskoleforbundet