Søknadsskjema for plass på Fritidshjemmet SFO 1. klasse 2023-2024

  Opp til 12 timer per uke i løpet av skoleåret 2023-2024 dekkes av tilskudd fra Udir (matpenger vil komme i tillegg).

  Søknadsfrist: 1. mai 2023
  Påmelding er bindende. Oppsigelse av SFO plass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for SFO betaling er 2 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned.


  Pris for SFO i ferien er kr 250,- per dag, hvis du har flere barn samtidig så er det kr 200,- fra barn nummer 2.

  Søknad om plass i sommer SFO

  Ønsker sommer SFO for følgende dager UKE 31, 32 & 33 2023:

  For priser se: Skolepenger

  Kan barnet gå hjem alene?