Skoleskyss

Elever tilhørende Stavanger kommune og som har rett på skoleskyss, jfr. https://www.kolumbus.no/verdt-a-vite/ofte-stilte-sporsmal/skoleskyss/ må søke skolekort via skolen.

Mail sendes til: tove.lill.abrahamsen@stavanger-steinerskolen.no.

 

Kontant skyssrefusjon

Elever tilhørende andre kommuner får ikke skolekort/busskort, men kan søke om kontant skyssrefusjon, jfr. https://www.kolumbus.no/verdt-a-vite/ofte-stilte-sporsmal/skoleskyss/

Skolen sender søknad om refusjon til kommunene høst og vår. De fleste kommuner dekker 2/3 av kr 300,-.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontoret v/Tove Lill.