Om Steinerskolen Stavanger

Hvor kreative er barna når de er født? Hvor kreative er de når de er ferdig med sin skolegang? Vi vil utgjøre en forskjell for elevene. Det gjelder både formidling av fagkunnskap, så vel som opplevelser som skal utdanne våre barn og ungdommer. Vi tilbyr en utdanning basert på steinerpedagogikk, med egen godkjent læreplan. Læreplanen er så å si den samme ved alle steinerskoler i hele verden, noe som gjøre at vi har elever med flere nasjonaliteter hos oss. Lærerne våre er opptatt av elevens helhetlige utvikling. Gjennom tverrfaglig undervisning utvikler vi barnet til den beste utgaven av seg selv. Vi ønsker at elevene beholder nysgjerrighet og viljen til å fullføre, at de kan sette seg inn i forskjellige problemstillinger og ha gode samarbeidsevner. Elevene skal være trygge i seg selv og kunne stå for sine valg. De skal være rustet for fremtiden.