Om vår skole

Hvor kreative er barna når de er født? Hvor kreative er de når de er ferdig med sine skolegang? Vi vil utgjøre en forskjell for elevene. Det gjelder både formidling av fagkunnskap, så vel som opplevelser som skal utdanne våre barn og ungdommer. Vi tilbyr en utdanning basert på alternativ pedagogikk, med egen godkjent læreplan. Læreplanen er så å si den samme ved alle steinerskoler i hele verden, noe som gjøre at vi har elever med flere nasjonaliteter hos oss. Lærerne våre er opptatt av elevens helhetlige utvikling. Vi ønsker å utvikle barnet til den beste utgaven av seg selv. Hos oss lærer elevene tverrfaglig, vi vil at de beholder nysgjerrighet og viljen til å gjennomføre, sette seg inn i forskjellige problemstillinger og være samarbeidsdyktige for livet. Elevene skal være trygge i seg selv og stå for sine valg. De skal være rustet for fremtiden.