LiP

Litt informasjon om LiP-modulen og programmet

 

Modulens natur:

LiP-modulen er en del av konseptet «Lærerutdanning i Praksis» (LiP). Modulen arrangeres i samarbeid med LiP-Nord i Tyskland https://www.lehrerbildung-praxis.de.

 

Modulen tilbyr voksenadekvat læring: Du bestemmer selv innholdet og formen på læringen din. Egne erfaringer og læringsbehov danner grunnlaget for hva som skjer under modulen, og slik blir du involvert og deltagende i egne- og andres erfaringer, og du oppnår resultater som både er viktige og riktige for deg. Selvansvarlig læring er prinsippet for alle LiP-modulene, og arbeidsformene tilpasses etter temaer og spørsmål som deltakerne kommer med. Det legges stor vekt på praktisk og konkret øving av temaene som behandles. Målet er at du opparbeider deg en verktøykasse som du kan bruke i din hverdag som lærer.

 

Målgruppe:

Konseptet «Lærerutdanning i Praksis» er en selvutdanning for både praksislærere, nyutdannete lærere, og deltids-studenter.

Praksislæreren utdanner seg selv praksisnært og selvansvarlig.

Nyutdannete lærere får en praksisnær yrkesstart i trygge rammer. Unge lærere får en mulighet til å starte yrkeslivet med et praksisår i et tett og likeverdig samarbeid med en praksislærer.

Modulens tematikk er hentet fra deltakernes arbeidsliv, og utdannelsen baseres på prinsippet om selvansvarlig læring.

 

Elementer i modulen:

Hver morgen starter vi med etterklangen. I stillhet prøver alle å finne en indre forbindelse til opplevelser fra sin nattesøvn.

Etter det kommer sosial-kunstneriske-øvelser. Du erfarer deg selv og modulens andre deltagere i felles samspill. Øvelsene åpner sansene for nye aspekter for temaer som behandles i modulen. Disse øvelsene har stor effekt på hele gruppen, og kan dermed danne grunnlaget for fellesarbeidet.

I en læringsdagbok dokumenterer du egne erfaringer og læringstrinn, og dette skriver du ned for senere evaluering.

I selvledelse arbeider du med spørsmålet om hvordan du blir «mester i ditt eget hus». Med målrettede øvelser og instruksjoner får du verdifulle innspill og ideer til et indre og ytre arbeid.

I de forskjellige emnene som introduseres er samarbeid avgjørende for gruppens arbeidsresultater og erfaringer.

Dagen avrundes med tilbakeblikk på dagen, slik at den avsluttes hygienisk.

I resonansgruppen kan de som ønsker se tilbake på dagen og være delaktige i å forberede neste dag Slik kan du bidra til å forme modulen med egne innspill.

 

Hvis du vil ha mer informasjon:

For mer informasjon og ved interesse for hele utdanningsløpet gjennom LiP, kan du kontakte Annika Martens: Annika.martens@stavanger-steinerskolen.no

Modulen finner sted på Steinerskolen i Stavanger. Det er sørget for lunsj, kaffe og middag.

Bidrag for mat: 400 kr. per dag og person.

Vennligst ordne reisen og overnattingen selv.

Du kan registrere deg hos Annika Martens: Annika.martens@stavanger-steinerskolen.no

 

Med vennlig hilsen

Axel Langwost og Annika Martens

Modul i Stavanger: Selvledelse og selvansvarlig læring

Foreløpig program 11. til 13. August 2022 (33 UE)

Tidsplan

Torsdag, 11.8.

Fredag, 12.8.

Lørdag, 13.8.

09.00-11.00

Sosial-kunstneriske-øvelser (SKØ)

Bli kjent

Forventninger og spørsmål fra deltakerne

Etterklang

Eksamen/Framvisning Elisabeth Aarekol

Etterklang,

Sosial-kunstneriske-øvelser (SKØ)

Øvelse til selvledelse (skolering)

11:00-11:30

Lunsjpause

Lunsjpause

Lunsjpause

11:30-13:30

Læringsveier og læringsbarrierer

Øke bevissthet om egen læring og elevens læring

Eksamen/Visning Elisabeth Aarekol

Selvansvarlig
læring III

Utvikle egne prosjekter

13:30-14:30

Kaffepause

Kaffepause

Kaffepause

14:30-16:00

Sosial-kunstneriske-øvelser (SKØ)

Evalueringssamtaler

Øving i grupper,

evaluering i plenum

Sosial-kunstneriske-øvelser (SKØ)

Å arbeide og å lære:
Selvgjørende? Selvstendig? Selvansvarlig?

Introduksjon

De fire sikkerhetene

Grunnpilarer for selvansvarlig læring

Sosial-kunstneriske-øvelser (SKØ)

«Riste og rumle» (stresstest) prosjekter

Disney-metode

16:00-17:00

Middag

Middag

Middag

17:00-18:30

Forberedelse Eksamen/Framvisning

«brilleutdeling»

(vurderingsområder)

Selvansvarlig læring I

innledende ideer

Selvansvarlig
læring II

Feller og gamle rollemodeller

Feedback

Evaluering og framoverblikk

18:45-19:30

Resonansgruppe

Resonansgruppe

 

Programmet er et forslag som kan endres på stedet i henhold til deltakernes behov.