Søknadsskjema

I menyen til venstre finner du:

Søknadsskjema for grunnskole

Søknadsskjema for permisjon fra skolen

Søknadsskjema for plass på Fritidshjemmet 2. – 4. klasse

Søknadsskjema for plass til Fritidshjemmet 1. klasse

Søknadsskjema for skoleplass på videregående trinn