Et aktivt valg – foreldrerollen

De fleste Steinerskolene startet som et foreldreinitiativ. En gruppe foreldre sluttet seg sammen for å finne et utdanningsløp som skulle se det enkelte barnet sitt iboende potensiale. Foreldrenes ønske var at barna skulle utvikle seg i samsvar med alderen. Ungene skulle lære fakta og tilegne seg teoretisk kunnskap, men vektlegging av kreativitet, fantasi og ansvar for samfunn og miljø skulle være like viktig.

Foreldre ønsker å gjøre ting på den beste måten for barna sine. Ofte ville de selv gått på en skole som var opptatt av den enkeltes individuelle utfoldelse, og å kunne påvirke samfunnet mer i retning av mangfold og bærekraft.

Som foreldre på Steinerskolen vet du at barnet ditt kan gå sin egen vei – også gjennom skoleløpet. Barna skal lære det de trenger for å bli den beste utgaven av seg selv –  mens samtidig er alle dørene åpne for at de skal kunne velge fritt hva de ønsker jobbe med senere i livet.

Gjennom regelmessige foreldrekvelder og samtaler får foreldrene på Steinerskolen i Stavanger innblikk i skolehverdagen og pedagogikken. Ved de ulike festene og teaterfremvisningene kan foreldrene se frukten av utdanningen til barnet.

Steinerskolen i Stavanger sitt kjente og koselige julemarked er et utstillingsvindu for elevarbeider i alle former. I forkant av julemarkedet deltar foreldrene selv aktivt med å lage ting sammen i hyggelige sammenkomster.

Gjennom SAR-møter og FAU-virksomhet har foreldrene enda flere medbestemmelsesarenaer på Steinerskolen.

Steinerskolen i Stavanger er et aktivt valg for barna sitt beste – og et aktivt valg for foreldrene.