Retningslinjer for tildeling av julemarkedsmidler

SØK OM PENGER TIL GODE FORMÅL

Kunne du tenke deg noe nytt inne eller ute på skolen eller i barnehagen? Ønsker å arrangere noe til glede for andre? FAU deler ut penger til gode formål fra overskuddet på julemarkedet 2019. Fristen for å søke om julemarkedsmidler er fredag 7. februar.

Skriftlig søknad sendes til FAU på e-post fau.steinerskolen.stavanger@gmail.com

Søknaden må inneholde følgende:
1. Ansvarlig søkers navn, kontaktinformasjon og tilknytning til skolen/barnehagen.
2. Beskrivelse av prosjekt, formål, antatt dato for sluttføring.
3. Estimert budsjett med konkrete kostnader og priser fra eventuelle leverandører.

Skolen rangerer søknader fra lærere/ansatte, og det samme gjelder barnehagen. Tildelingskomiteen i FAU lager så en innstilling som behandles av FAU på marsmøtet.

Alle søkere skal får svar på søknaden med en kort begrunnelse. Utvalgte prosjekter vil bli kunngjort på Fredagslappen.

Retningslinjer for disponering av julemarkedsmidler ligger vedlagt i lenken og vil også bli publisert på skolens hjemmeside.